Co jsou to rezidence

 

Rezidence jsou vámi vybraná území (domy) na kterých můžete nastavovat pravidla. Mezi základní pravidla patří to, že cizí hráč nemůže používat vaše domovní vybavení, nemůže dům zničit a standardně je také zakázáno PvP(Hráč vs Hráč) na území rezidence. Všechny tyto pravidla však můžete změnit. K rezidencím se můžou hráči také teleportovat, takže nehrozí že svůj dům ztratíte.

O rezidence se stará plugin minecraft serveru, jehož existenci můžete ověřit příkazem
/res ?

 

Vytvoření rezidence

   Nejdřív zvolíme dřevěnou motyku (ne jinou!).

 

  1. Klikneme levým tlačítkem na 1. roh našeho pozemku
  2. poté klikneme pravým tlačítkem na protilehlý roh pozemku(Tímto se vybere oblast mezi vybranými rohy)
  3. Poté jen napíšeme příkaz pro vytvoření rezidence
  4. /res select vert    (tímto se vám vybraná část rozšíří od bedrocku k nebi.
  5. /res create <jmeno rezidence>

 

Teleporty

 

Nejdříve si zvolíme místo určení teleportu, standardně je mimo rezidenci. Při určování určení teleportu musíme stát v oblasti rezidence, ideálně však trochu dál od zdí (předejdete zranění při teleportaci), poté zadáte příkaz.
/res tpset                             – vytvoří místo určení teleportu v rezidenci
/res tp <jmeno rezidence>        – odkudkoliv vás přenese do rezidence – můžou využít i ostatní hráči

Vlajky – Flags

 

Pomocí vlajek lze nastavit vlastnosti residence, jak obecné, tak pro konkrétní hráče. Při nastavování vlajek musíme stát v rezidenci(nebo v příkazu zadat její název)

/res set <jméno residence> <vlajka> <true/false>                          – Nastaví vlajku pro rezidenci
/res pset <jméno rezidence> <jméno hráče> <vlajka> <true/false>  – Nastaví vlajku pro hráče

 

Seznam vlajek    

 

move                                           – povolí/zakáže pohyb v  residenci
build                                           – povolí/zakáže stavění v residenci
use                                              – povolí/zakáže používat tlačítka, dveře, crafting stůl, …
container                                   – povolí/zakáže  používat bedny, pece, …
tp                                                 – povolí/zakáže teleportování hráče do rezidence
trusted                                        – vlajky move, build, use, container a tp dohromady
place                                           – povolí/zakáže hráči pouze pokladat bloky v rezidenci
table                                           – povolí/zakáže použití  ponku v rezidenci
enchant                                     – povolí/zakáže použití enchanting tablu v rezidenci
brew                                           – povolí/zakáže použití  brewing v rezidenci
craft                                           – vlajky table, enchant a brew dohromady
lever                                           – povolí/zakáže použití páček v rezidenci
button                                        – povolí/zakáže použití  tlačítek v rezidenci
diode                                          – povolí/zakáže použití repeaterů v residenci
pressure                                     – povolí/zakáže použítí  nášlapných desek  v rezidenci
redstone                                     – vlajky lever, button , diode a presure dohromady
lavaflow                                      – povolí/zakáže roztékání  lávy v rezidenci
waterflow                                    – povolí/zakáže roztékání vody v rezidenci
flow                                              – povolí/zakáže roztékání vody a lávy v rezidenci
bucket                                         – povolí/zakáže použítí  kyblíků v rezidenci
cake                                             – povolí/zakáže jíst hráčům dorty v rezidenci
door                                             – povolí/zakáže použití dveří v rezidenci
bed                                              – povolí/zakáže použití postele v rezidenci
piston                                          – povolí/zakáže funkci pístů v residenci
note                                             – povolí/zakáže note bloky v residenci
tnt                                                 – povolí/zakáže výbuch tnt v residenci
creeper                                        – povolí/zakáže exploze creeperů v rezidenci
ignite                                            – povolí/zakáže založení ohně v rezidenci
firespread                                     – povolí/zakáže šíření ohně v rezidenci
burn                                            – povolí/zakáže hoření mobů v rezidenci
monsters                                        – povolí/zakáže spawnování monster v rezidenci
animals                                         – povolí/zakáže spawnování mobů v rezidenci
damage                                         – povolí/zakáže poškození entit v rezidenci
healing                                          – povolí/zakáže uzdravování  v rezidenci
pvp                                                 – povolí/zakážezranit hráče a zvířata v rezidenci
admin                                            – povolí/ zakáže hráči měnit vlajky v rezidenci
subzone                                         – povolí/ zakáže hráči vytvaret subzony v rezidenci

Příklad:
/res set  <dum > move false                             – zakáže chození v residenci „dum“
/res pset  <dum>  franta move true               – povolí chození hráče „franta“ v residenci „dum

 

Subzones

 

Subzóny slouží k vytvoření takových malých „rezidencí“ uvnitř vaši residence. Můžete si tak označit jednotlivé místnosti, vytvořit více destinací teleportů, či nastavit jiné vlajky této subrezidenci.

Subresidence se označuje stejným způsobem jako rezidence(ale veškerý výběr musí být v již existující rezidenci). Po označení zadejte příkaz:

/res subzone <jméno subzony>

S takto vytvořenou subresidencí lze pracovat podobně jako s rezidencí samotnou, její název je: /<jméno rezidence>.<jméno rezidence>

/res set <jméno rezidence>.<jméno subrezidence><vlajka> <true/false> – Nastaví vlajku pro rezidenci

Opět lze název (sub)rezidence vynechat pokud stojíte v ní.

 

Smazání rezidence

 

/res remove <dum>                                     – smaže rezidenci „dum“

/res remove <dum>.<strecha>                  – smaže subzónu „dum.strecha“

Plugin vyžaduje potvrzení tohoto příkazu, které provedete zopakováním příkazu, nebo pomocí

/res confirm

 

Informace o rezidencích                                                                                                                                                         

 

/res info <dum> – informace o rezidenci („dum“)

/res list                                           – vypíše seznam vašich rezidencí
/res list <pepa>                             – vypíše rezidence hráče „pepa“
/res sublist <dum>                       – vypíše subzóny rezidence „dum“

Bootstrap Example